En redig småländsk upplevelse


Sedan sommaren 2015 drivs Asa Herrgård i ny regi. Herrgården med tillhörande trädgårdspark är för första gången sedan 1950-talet i privat ägo. Detta medför ökade möjligheter för herrgården att åter få tillbaka sin forna glans. Vår målsättning för Asa Herrgård är att rusta upp och återställa delar av herrgården så som den förtjänar att visas upp.

Verksamheten på Asa präglas av närheten till den storslagna natur- och kulturskatt herrgården vilar i. Vår huvudsakliga verksamhet är konferenser och upplevelser nära naturen. Möjligheten att gästa herrgården privat finns kvar genom bland annat bröllop och de omtalade och omtyckta julborden.

Välkomna till en redig småländsk upplevelse!

 

/Lars-Johan & Ulf Svensson med familjer.

Färska bilder från Asa och herrgården